Vastaa Pirkanmaan osaamistarvekyselyyn

Hyvä yritysten ja/tai elinkeinoelämän edusta, vastaa Pirkanmaan osaamistarvekyselyyn.

Pyydämme arvioimaan osaamistarpeiden muutoksia Pirkanmaan näkökulmasta muutamilla maakunnallisesti keskeisillä ammattialoilla ja vastaajan omaan näkemykseen perustuen. Pyydämme vastauksia viimeistään maanantaihin 20.2. mennessä.

Tärkeää on, että vastaaja on kyseisen alan asiantuntija (tai asiantuntijaryhmä). Kyselyyn vastaaminen vie teknisesti arviolta 20 minuuttia. Vastausten tallentaminen on mahdollista jokaisella vastaussivulla, joten kyselyn voi halutessaan palata tekemään loppuun myöhemmin. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Tuloksia käsitellään ja täydennetään Pirkanmaan osaamisen ennakointifoorumissa 22.3. Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueellisessa ja valtakunnallisessa koulutussuunnittelussa.

Pirkanmaalla erityisen keskeisiksi painopisteiksi on valittu:

  • teollisuus
  • sote
  • kiertotalous
  • elämystalous ja luovat alat
  • turvallisuus ja huoltovarmuus

Kyselyyn voi vastata myös muiden painopisteiden tai toimialojen näkökulmasta.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ja Opetushallitus julkaisevat alueellisten kyselyjen tulokset keväällä 2023, jonka jälkeen ne löytyvät myös Pirkanmaan liiton sivuilta.

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) alueellisella osaamistarvekyselyllä kartoitetaan, miten työelämässä keskeisten ammattialojen osaamisvaatimukset muuttuvat vuoteen 2030 mennessä.

Nyt käynnissä oleva alueellinen osaamistarvekysely täydentää aiempaa valtakunnallista kyselyä ja se kohdennetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen JOTPA:n ja maakuntien yhdessä linjaamille keskeisimmille ammattialoille.

 

Vastaa kyselyyn 20.2. mennessä täällä

© Business Kangasala 2024 Creative Crue