Yrittäjyys Pikkolan koulun valinnaisaineeksi

Yrittäjät, Business Kangasala Oy ja Pikkolan koulut ovat rakentaneet yhteistyössä yrittäjyyskasvatusta Pikkolan yläkouluun.

Yrittäjyys-valinnaisaineen valmistelu on edennyt nopeasti kuluneen syksyn aikana ja melkein kymmenen yritystä on jo osoittanut kiinnostuksensa lähteä mukaan kehittämään uuden valinnaisaineen sisältöä yhteistyössä Pikkolan koulun kanssa.

Valinnaisaineen opetus käynnistyy ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Seitsemännen luokan opiskelijat voivat jo tulevana kevääna 2021 valita halutessaan yrittäjyyden oppiaineekseen 8- ja 9-luokille. Yrittäjyys-valinnaisen tehtävänä on vahvistaa ja kehittää oppilaan tietoja yrittäjyydestä, työelämästä sekä edistää myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan.

Kahdeksannella luokalla herätellään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työelämää ja työtä kohtaan. Samalla ymmärretään taloudellista ajattelua ja talouden lainalaisuuksia sekä kartoitetaan omia ammatillisen kiinnostuksen kohteita. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan sisäiseen yrittäjyyteen ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksiin sekä riskeihin. Lisäksi harjoitellaan työnhakua, työhaastattelutilanteita ja työsopimuksen tekoa.

Opettaja valittu

Valinnaisaineen vetäjäksi on valittu Pikkolan koulun matematiikanopettaja Juuso Linnusmäki, kertoo Pikkolan koulun rehtori Marianne Liimatainen. Liimatainen uskoo, että tulemme tarvitsemaan tulevaisuudessa  entistä enemmän yrittäjäasennetta. Tätä asennetta hänen mukaansa tulee kouluissa opettaa ja vahvistaa; oma-aloitteisuutta, itsensä johtamista, vastuunkantoa sekä tiimityöskentelyä.

Tänä poikkeuksellisena aikana Marianne Liimatainen on uteliaana ja ihaillen seurannut yrittäjien uusien toimintatapojen kehittämistä.

– Uudet ideat sekä kehittyminen näyttävät syntyneen erilaisten ajatusten ja tekijöiden kohdatessa. Tällä hetkellä varsinkin tarvitaan visioita ja kykyä rohkeasti suunnata toimintaa tulevaisuuteen. Haluan, että johtamassani koulussa nuoria kasvatetaan siihen maailmaan, jossa he tulevaisuudessa elävät, sanoo Liimatainen.

Juuso Linnusmäki on lähdössä innolla opettajaksi uuteen valinnaisaineeseen.

– Näen yrittäjyyden ennen kaikkea sitkeänä päämäärätietoisuutena ja rakentavana yhteistyönä. Yrittäjyydessä korostuu vapaus, mutta luonnollisesti myös vastuu. Haluan olla tukemassa ja innostamassa nuoria seuraamaan omaa polkuaan ja uskomaan itseensä. On luonnollista, että välillä näiltä poluilta myös eksytään. Opettajana koenkin tärkeimmäksi tehtäväkseni ohjata ja kannustaa oppilaita takaisin polulle kohti omia päämääriä ja unelmia, kertoo Linnusmäki.

Yritykset mukana yhteistyössä

Mukana olevien yritysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kehitetään oppiainetta yritysten ja koulun suunnitelmien mukaan. OP Kangasalan toimitusjohtaja Jyrki Turtiainen on lähtenyt innolla mukaan yhteistyöhön.

– Lähestyn yrittäjäkasvatusta kahdesta eri tulokulmasta; henkilökohtaisesti yrittäjyys ja yritystoiminta ovat erittäin lähellä sydäntäni. Minusta on hienoa, kun saan mahdollisuuden jakaa nuorille osaamistani sekä kokemuksiani talous – ja pankkiasioissa. Toisena tulokulmana on työantajani OP Kangasala. Olennainen osa osuuspankin toiminnan arvoja on yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Haluamme pankkina kantaa vastuumme toimintaympäristömme hyvinvoinnista ja menestymisestä, kertoo Turtiainen.

Valinnaisaineen yhteiskehittäminen ja valmistelu jatkuu tammikuun 11. päivä teams-palaverilla kello 12. Yrittäjä kiinnostuitko valmistelusta, vielä ehdit mukaan!

 

Ota yhteyttä:

yrityskehityspäällikkö Juuso Heinisuo, Business Kangasala Oy
juuso.heinisuo@businesskangasala.fi
puh. 050 462 7659

 

Yhteistyössä mukana:

yrittäjyyskasvatuksen opettaja
Juuso Linnusmäki
juuso.linnusmaki@edu.kangasala.fi
040 863 7526

Pikkolan koulun rehtori
Marianne Liimatainen
marianne.liimatainen@kangasala.fi
050 387 6166

Kangasalan Yrittäjät
Saija Haavisto, puheenjohtaja
saija.haavisto@thaavisto.fi
040 837 0080

Business Kangasala Oy
Päivi Kuusivaara, toimitusjohtaja
paivi.kuusivaara@businesskangasala.fi
044 430 9246

© Business Kangasala 2024 Creative Crue