Aloittaneiden yritysten määrä Kangasalla on kasvanut vuodesta 2018 lähtien

Kuluvan vuoden alusta lokakuun alkuun asti (1.1.–4.10.2021) Kangasalla oli perustettu yhteensä 199 yritystä.

Kuvaajasta voi tarkastella perustettujen yritysten lukumäärän kehitystä vuositasolla. Luvuista on poistettu kaksi toimialaluokkaa (68202 – Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta ja 02100 – Metsänhoito).

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollaan nyt edellä, sillä vuonna 2020 lokakuun alkuun mennessä oli perustettu 147 yritystä.

Kuva 1. Perustetut yritykset Kangasalla vuodesta 2014 (pois lukien toimiala 02100 – Metsänhoito). Lähde: Taloustutka.fi

Suurimman toimialan muodostaa vastaperustetuissa yrityksissä tukku- ja vähittäiskauppa (16,3 %). Tukku- ja vähittäiskaupan sisällä suurimman yksittäisen ryhmän muodostaa moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaan keskittyneet yritykset (38 % perustetuista).

Kuva 2. Perustetut yritykset Kangasalla – toimialajakauma 2021 (pois lukien toimiala 02100 – Metsänhoito). Lähde: Taloustutka.fi

Yrityskäynneillä korostuu toimialasta riippumaton alihankinnan kasvu ja työntekijäpula

Yrityskäynnit vuoden 2021 alusta ovat keskittyneet kokoluokaltaan (henkilöstö ja liikevaihto) pienempiin yrityksiin ja hyvin erilaisiin toimialoihin. Monet yksinyrittäjät tekevät työtä toimialasta riippumatta alihankintaverkostojen kautta, koska näin vältetään henkilöstöriskejä ja voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen. Tulevaisuudessa tuleekin pohtia, miten voidaan parhaiten tukea tätä yksin ja kaksin yrittäjien alihankintatyötä ja ryhmää sekä verkostoitumista. Lisäksi aloittavista yrityksistä monet tekevät päätyönään toista työtä.

Työntekijäpula Kangasalla on nähtävissä tietyillä toimialoilla, kuten teollisuudessa (hitsaajat, tuotantotyöntekijät) ja esimerkiksi rakentamisessa (sähkömiehet ja vanhemmat timpurit). Tähän haasteeseen on mietitty ratkaisuja eri oppilaitosten kanssa, aina oppisopimusasioista uudelleen koulutuksiin. Kangasalan yrityskentässä oli 90 000 € tai yli liikevaihtoa tekeviä yrityksiä yhteensä 434 kappaletta lokakuussa.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue