Kangasalan keskusta on Pirkanmaan kolmanneksi elävin

Ramboll Finlandin livcy-elävyysindeksivertailussa olivat mukana kaikki Suomen kaupunkikeskustat. Livcy-elävyysindeksi mittaa arjen palvelujen ja toimintojen kävelysaavutettavuutta sekä monipuolisuutta asuinympäristössä.

Houkuttelevat ympäristöt ovat turvallisia, viihtyisiä ja muutoksiin mukautuvia. Viime aikoina puheenaiheena ovat erityisesti olleet keskustaympäristöjen elävyys ja vetovoimaisuus, sillä ne ovat monien muutosten kourissa kaupan ja työn murroksen sekä talouden epävarmuuden takia.

Elävä kaupunkikeskusta muodostuu asukkaista, palveluista, viheralueista, julkisista tiloista, sosiaalisista kontakteista, aktiviteeteista ja kulttuurista. 15 minuutin kaupunki on malli, jossa kaikki kaupunkilaisen päivittäiset tarpeet olisivat saavutettavissa kestävillä liikkumismuodoilla 15 minuutin sisällä kotoa.

Ramboll Finland julkaisi lokakuun alussa livcy-elävyysindeksivertailun, jossa mukana ovat kaikki Manner-Suomen kaupunkikeskustat.

Livcy-mittarilla arvioituna parhaimmaksi kaupunkikeskustaksi nousee koko Suomessa Kuopio ja toisella sijalla on Helsinki. Pirkanmaan kolme parhaiten sijoittunutta ovat Tampere (8.), Valkeakoski (30.) ja Kangasala (33.).

Rambollin tekemä vertailu perustuu elävyysindeksiin, joka pohjautuu 15 minuutin kaupunki -ajatteluun, kaupunkien elävyydestä tehtyihin kansainvälisiin tutkimuksiin sekä Suomen Ympäristökeskuksen kehittämään StrateGIS-menetelmään. Livcy-elävyysindeksivertailussa on otettu huomioon kuusi palvelukategoriaa: kauppa ja palvelut, koulutus- ja terveyspalvelut, liikenne ja liikkuminen, viheralueet, liikuntapalvelut ja kulttuuri.

– Harva tulee ajatelleeksi, kuinka kätevää Kangasalan keskustassa on asioida ja miten hyvin päivittäiset palvelut lääkäristä liikuntaan sujuvat. Kuntia vertaillessa naapurikunnissa on sama tilanne, että liikekeskukset ovat vieneet keskustan elinvoimaa, mutta kuten vertailusta näemme, olemme onnistuneet säilyttämään alkuperäisen keskustan palveluineen. Lisäksi meillä on toivoa saada uusien liiketilojen myötä uusia liikkeitä, kommentoi Business Kangasala Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

 

Tarkemmat laskentamenetelmät, lisätiedot ja keskustojen kuntaranking löytyy Rambollin Livcy-elävyysindeksiraportista: Manner-Suomen kuntien keskustojen elävyysvertailu, 2022.

https://c.ramboll.com/fi/kuntien-elavyysvertailuraportti

© Business Kangasala 2024 Creative Crue