Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta koronatilanteessa?

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla ja erilaisilla rajoituksilla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Esittelemme tällä sivulla keskeiset yritysten korona-ajan rahoitus- ja tukimahdollisuudet sekä neuvontapalvelut.

Ajankohtaista!

 • Kustannustuen kolmas hakukierros on käynnissä, ja haku päättyy 23.6.2021. Mukana myös yksinyrittäjät!
 • Sulkemiskorvauksen haku on alkanut 12.5.2021. Tuki on tarkoitettu mikro- ja pienille yrityksille, joiden toimitilat olivat lain nojalla suljettu.
 • Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakuaikaa jatketaan kesäkuulle 2021, myös ehdot osin muuttuvat.
 • Yrittäjien väliaikainen oikeus työttömyysturvaan on voimassa 30.6.2021 asti. Hallitus on esittänyt jatkoa 30.9. asti, asia on valmistelussa.
 • Business Finlandin tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 15.10.2021 asti.
 • ELY-keskukset voivat 30.6.2021 asti myöntää yrityksen kehittämisavustusta ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa.

Alaotsikot:

Useimmat tuet ovat de minimis -rahoitusta ja niiden saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa (maksimissaan 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana).

Yksinyrittäjälle

Kustannustuen kolmas hakukierros on kohdennettu myös yksinyrittäjille.

Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus.

Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia koronapandemian vuoksi.

Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.

Lue lisää ohjeita alta, kohdasta Kustannustuki.

Kustannustuki 

Kustannustuki III (Valtiokonttori)

Hae kustannustukea, jos

 • yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
 • yrityksellä on vähintään 2000 € kustannuksia tukikaudelta
 • yrityksellä on y-tunnus
 • Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät.

Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen saamiselle. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea.

Tukikausi, jolta kustannustukea haetaan, on sama kaikille hakijoille (1.11.2020-28.2.2021). Normaalikausi, johon liikevaihdon laskua verrataan, vaihtelee hieman yrityksen perustamisajankohdan ja ALV-ilmoitusten mukaan. Normaalikauden voit tarkistaa Valtiokonttorin sivuilta.

Kustannustuen maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa.

Kustannustukea sekä sulkemiskorvausta voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia.

Lisätietoja Valtiokonttorista.

Hakeminen

 • Tuen haku on auki 27.4.-23.6.2021
 • Tukea haetaan sähköisessä Valtiokonttorin asiointipalvelussa.
 • Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.
 • Hakemuslomakkeella voi antaa kaikki tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja muilta viranomaisilta, kuten Verohallinnolta ja tulorekisteristä.
 • Saat onnistuneesti kirjautuneesta hakemuksesta tapausnumeron ja ilmoituksen sähköpostiin. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Valtiokonttoriin ennen hakemusta tai hakemuksen jälkeen. Valtiokonttori pyytää tarvittaessa lisätietoja. 

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvaus (Valtiokonttori)

Sulkemiskorvaus on tuki yrityksille, jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa kokonaan lain määräyksestä tai viranomaisen päätöksen vuoksi. Tukeen oikeutettuja yrityksiä ovat ravitsemisliikkeet sekä esimerkiksi kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot. Tukea tulee hakea 4 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Voit hakea sulkemiskorvausta, jos

 • yrityksen toimitilat on suljettu kokonaan valtioneuvoston asetuksella, tai aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain pykälän 58 g perusteella
 • yrityksellä on Y-tunnus (Yhtiömuodolla ei ole merkitystä korvauksen saamiselle)
 • yritys on mikro- tai pienyritys, jossa on alle 50 työntekijää.

Ravintolat: Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on jouduttu sulkemaan tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.

Harrastustilat: Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g nojalla. Suljettavaksi määrättyjä tiloja on voitu silti käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan, ammattiurheiluun tai yksityis-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Lisätietoja sulkemiskorvauksesta.

Hakeminen

 • Hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.
 • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö.
 • Tukea haetaan Valtiokonttorin asiointipalvelusta. 
 • Sulkemiskorvaus voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista OmaVero -palvelusta.
 • Hakemukselle vaaditaan yrityksen perustiedot, helmikuun 2021 myyntitiedot toimipaikkakohtaisesti, helmikuun 2021 kokonaisliikevaihto sekä toiminimiyrittäjän YEL-vuosityötulon ja YEL-maksujen tiedot. Lisäksi on ilmoitettava muut koronatuet.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

ELY-keskus, Ruokavirasto: Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki 

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuki on tarkoitettu yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.

Tuen ala- ja ylärajat muuttuvat 31.12.2020 alkaen, jonka jälkeen tuen alaraja on 2000€ (ennen 5000€) ja yläraja 80 000€ (ennen 10 000€).

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

 • maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä
 • alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Lisätiedot

Alkutuotannon väliaikainen tuki

 • alkutuotannon alalla toimiville, esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätiedot

Lisätietoja: ELY-keskus & Ruokavirasto

Hakeminen

 • Haettavissa 6/2021 asti.
 • Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.
 • Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”.
 • Varaa hakemuksen täyttämistä varten: yrityksesi Y-tunnus, viimeisin tuloslaskelma ja tase, selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä, selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista, suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esim. lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset) sekä selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta rahoituksesta.
 • Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Business Finland: Vakuudeton tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville osakeyhtiömuotoisille pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea vuoden 15.10.2021 asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Kriteerit

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Myönnettävän TKI-lainan rahoitustaso on pääsääntöisesti 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7 – 10 vuotta.

Rahoitus poikkeaa Business Finlandin normaalista TKI-rahoituksesta siinä, että että rahoitusta voidaan myöntää vain kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka tavoittelevat kehitettävällä ratkaisulla kansallista kilpailuetua.

Rahoitusta ei voi käyttää samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitusta ei voi käyttää koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin, operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin.

Lisätietoja: Business Finland

Hakeminen

 • Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi.
 • Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Valitse asiointipalvelussa rahoituspalvelu ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kotimarkkinayrityksille” tai ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille”.
 • Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä.
 • Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 15.10.2021 asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Yrityksen kehittämisavustus valtiontukena

ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus, väliaikaisena valtiontukena sekä vaikeuksissa olevalle yritykselle

Väliaikainen valtiontuki: Yrityksen kehittämisavustuksen ehtoja on muutettu väliaikaisesti niin, että avustusta voidaan myöntää yritykselle ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Näin ollen ELY-keskusten myöntämää kehittämisavustusta voivat saada myös sellaiset yritykset, joille avustusta ei aiemmin olisi ollut mahdollista myöntää de minimis -kiintiön täyttymisen vuoksi (De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua vähämerkityksistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana).

Vaikeuksissa olevat pienet yritykset: Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää väliaikaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Tässä yhteydessä pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Yritys ei saa olla tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä, eikä sille ole myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea. Avustuksen myöntäminen edellyttää edelleen, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä.

Muutoksilla on tarkoitus parantaa yritysten mahdollisuuksia selvitä koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista. Muutokset ovat voimassa 30.6.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustusta myöntävät ELY-keskukset.

Lisätietoja: Yrityksen kehittämisavustus, ELY-keskus

Hakeminen

 • Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi jättää jatkuvasti.
 • Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista.
 • Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksen hakemisesta ja rahoituksesta: Kehittämisavustuksen täyttöohje (pdf)
 • Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä. ELY-keskuksen asiantuntijalta on mahdollista saada neuvoja hankesuunnitelmasi valmisteluun. Samalla saat lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista ja hyväksyttävistä menoista: ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustusten asiantuntijat

Yrittäjän työttömyysturva (työmarkkinatuki)

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi (Kela, TE-toimisto)

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista tai yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista.

Kriteerit:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt TAI
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Lisätiedot:

Kela: Yrittäjä voi hakea työttömyysetuutta 30.6.2021 asti
Kela yrittäjän väliaikainen työttömyysturva
TEM tiedote 7.4.2020
TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Hakeminen

 • Selkeät ohjeet yrittäjän työmarkkinatuen hakuun löytyvät Kelan sivuilta.

Lainat ja vakuudet

Monet pankit tukevat asiakkaitaan koronavirustilanteessa. Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. Lisää tietoa löydät oman pankkisi nettisivuilta.

Finnvera auttaa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Huomioithan!
Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Finnvera ei voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa tai uhkapeli- ja aikuisviihdealaa.

Lisätietoja: Finnvera Ajankohtaista 

Hakeminen

 • Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan.
 • Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 • Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea.
 • Finnveran rahoitusneuvonta puhelimitse: 029 460 2580

Neuvontapalveluja

Pirkanmaan yksinyrittäjätuki- ja kriisiapuneuvonta

Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Ensimetri ja Business Tampere toteuttavat yhdessä neuvontaa pirkanmaalaisille yrityksille. Neuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa.

Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antavat Pirkanmaan kunnat.

Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040

Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 16.00

Business Tampereen kriisitukipalvelu yrityksille

Business Tampere tarjoaa apua esimerkiksi rahoitussuunnitteluun, rahoitushakemusten täyttöön ja vastauksia kysymyksiin kriisirahoitusinstrumenteista. Business Tampereen kriisitukipalvelu on avoinna Tampereen kaupunkiseudulla (myös Kangasalla) toimiville yrityksille, pois lukien toiminimet.

Yhteydenottolomake
Lisätietoja

Business Tampereen rahoitusneuvonnan help desk

Tarjoaa apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä rahoituksen asiantuntijaamme sekä kriisirahoitukseen että muuhun rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä helpdesk palvelutuottajaan Tommi Pajalaan, rahoitusneuvonta@fimentum.fi tai puh. 050 543 0232

Paikalliset palvelut

Business Kangasala Oy neuvoo ja auttaa yrityksiä. Yhteystietomme löydät täältä.

Business Kangasala Oy:n rahoitusklinikalta saat apua rahoitushakemusten tekemiseen. Ota yhteyttä: info@businesskangasala.fi

Yrittäjäyhdistykset Kangasalla:
Kangasalan Yrittäjät ry. Saija Haavisto, puh. 040 837 0080
Kuhmalahden Yrittäjät ry. Tero Suikkonen, puh. 0400 731 083

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Puhelin +358 295024880 (pvm/mpm)
Palveluajat maanantai-perjantai 9.00–16.00
Lisätietoja

Suomen Yrittäjät ry:n neuvonta (jäsenille)

Yrittäjien Facebook-ryhmästä on mahdollisuus saada apua asiantuntijoilta, mm. rahoitusasiantuntijoilta ja lakimiehiltä.

Yrittäjät ovat avanneet myös neuvontapalvelun, jossa vastataan maksuhäiriöihin, verotukseen, rahoitukseen tai yrittäjän jaksamiseen liittyviin kysymyksiin.

Yrittäjien lakineuvonta puhelimitse 09 229 222 klo 8–18.

Linkkejä ja vinkkejä

Jaa kirjoitus