Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta koronatilanteessa?

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla ja erilaisilla rajoituksilla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Esittelemme tällä sivulla keskeiset yritysten korona-ajan rahoitus- ja tukimahdollisuudet sekä neuvontapalvelut.

Ajankohtaista!

 • Kustannustuen toinen hakukierros on käynnissä 21.12.2020 – 26.2.2021.
 • Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakuaikaa jatketaan kesäkuulle 2021, myös ehdot osin muuttuvat.
 • Yrittäjien väliaikainen oikeus työttömyysturvaan on voimassa 31.3.2021 asti.
 • Business Finlandin tilapäisen TKI-lainan hakua jatkettu 31.12.2020 asti.
 • ELY-keskukset voivat 19.10.–31.12.2020 myöntää yrityksen kehittämisavustusta ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa.

Pikalinkit:

Useimmat tuet ovat de minimis -rahoitusta ja niiden saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa (maksimissaan 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana).

Yksinyrittäjälle

Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjätuen haku on päättynyt. Toinen hakukierros on valmistelussa, mutta sen aikataulusta ei ole vielä tarkempia tietoja.

Kustannustoki (toinen hakukierros)

Valtiokonttori

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu kaikille yritysmuodoille ja liiketoimintaa harjoittaville säätiöille sekä yhdistyksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli 7.7.–31.8.2020. Kustannustuen toinen hakukierros on 21.12.2020 – 26.2.2021.

Kriteerit

Tuen saamiseksi tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.

Tuen minimimäärä on 2000 euroa ja maksimi 800 000 euroa. Enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

Lisätietoja: Valtiokonttori – ohjeet kustannustuen hakuun.

Hakeminen

 • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö.
 • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.
 • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle.
 • Myös kustannustuen toisella hakukierroksella yrityksen liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan.
 • Tukihakemus täytetään sähköisessä asiointipalvelussa
 • Tarkemmat ohjeet tuen hakuun Valtiokonttorin sivuilta.

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Vakuudeton tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina (Business Finland)

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville osakeyhtiömuotoisille pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Kriteerit

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Myönnettävän TKI-lainan rahoitustaso on pääsääntöisesti 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7 – 10 vuotta.

Rahoitus poikkeaa Business Finlandin normaalista TKI-rahoituksesta siinä, että että rahoitusta voidaan myöntää vain kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka tavoittelevat kehitettävällä ratkaisulla kansallista kilpailuetua.

Rahoitusta ei voi käyttää samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitusta ei voi käyttää koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin, operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin.

Lisätietoja: Business Finland

Hakeminen

 • Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi.
 • Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Valitse asiointipalvelussa rahoituspalvelu ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kotimarkkinayrityksille” tai ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille”.
 • Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä.
 • Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea joulukuun 2020 loppuun mennessä. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki (ELY-keskus, Ruokavirasto)

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuen ala- ja ylärajat muuttuvat 31.12.2020 alkaen, jonka jälkeen tuen alaraja on 2000€ (ennen 5000€) ja yläraja 80 000€ (ennen 10 000€). Tuki on tarkoitettu yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

 • maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä
 • alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Lisätiedot

Alkutuotannon väliaikainen tuki

 • alkutuotannon alalla toimiville, esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätiedot

Lisätietoja:
Ruokavirasto: koronarahoitus

Hakeminen

 • Haettavissa 6/2021 asti.
 • Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.
 • Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”.
 • Varaa hakemuksen täyttämistä varten: yrityksesi Y-tunnus, viimeisin tuloslaskelma ja tase, selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä, selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista, suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esim. lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset) sekä selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta rahoituksesta.
 • Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Yrittäjän työttömyysturva (työmarkkinatuki)

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi (Kela, TE-toimisto)

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 31.3.2021 asti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista tai yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista.

Kriteerit:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt TAI
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Lisätiedot:

Kela yrittäjän väliaikainen työttömyysturva
TEM tiedote 7.4.2020
TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Hakeminen

 • Selkeät ohjeet yrittäjän työmarkkinatuen hakuun löytyvät Kelan sivuilta.

Lainat ja vakuudet

Monet pankit tukevat asiakkaitaan koronavirustilanteessa. Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. Lisää tietoa löydät oman pankkisi nettisivuilta.

Finnvera auttaa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Huomioithan!
Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Finnvera ei voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa tai uhkapeli- ja aikuisviihdealaa.

Lisätietoja: Finnvera Ajankohtaista 

Hakeminen

 • Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan.
 • Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 • Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea.
 • Finnveran rahoitusneuvonta puhelimitse: 029 460 2580

Neuvontapalveluja

Pirkanmaan yksinyrittäjätuki- ja kriisiapuneuvonta

Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Ensimetri ja Business Tampere toteuttavat yhdessä neuvontaa pirkanmaalaisille yrityksille. Neuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa.

Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antavat Pirkanmaan kunnat.

Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040

Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 16.00

Business Tampereen kriisitukipalvelu yrityksille

Business Tampere tarjoaa apua esimerkiksi rahoitussuunnitteluun, rahoitushakemusten täyttöön ja vastauksia kysymyksiin kriisirahoitusinstrumenteista. Business Tampereen kriisitukipalvelu on avoinna Tampereen kaupunkiseudulla (myös Kangasalla) toimiville yrityksille, pois lukien toiminimet.

Yhteydenottolomake
Lisätietoja

Business Tampereen rahoitusneuvonnan help desk

Tarjoaa apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä rahoituksen asiantuntijaamme sekä kriisirahoitukseen että muuhun rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä helpdesk palvelutuottajaan Tommi Pajalaan, rahoitusneuvonta@fimentum.fi tai puh. 050 543 0232

Paikalliset palvelut

Business Kangasala Oy neuvoo ja auttaa yrityksiä. Yhteystietomme löydät täältä.

Kangasalan Yrittäjät ry. Saija Haavisto, puh. 040 837 0080
Kuhmalahden Yrittäjät ry. Petri Täyrönen, puh. 050 084 6709

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Puhelin +358 295024880 (pvm/mpm)
Palveluajat maanantai-perjantai 9.00–16.00
Lisätietoja

Suomen Yrittäjät ry:n neuvonta (jäsenille)

Yrittäjien Facebook-ryhmästä on mahdollisuus saada apua asiantuntijoilta, mm. rahoitusasiantuntijoilta ja lakimiehiltä.

Yrittäjät ovat avanneet myös neuvontapalvelun, jossa vastataan maksuhäiriöihin, verotukseen, rahoitukseen tai yrittäjän jaksamiseen liittyviin kysymyksiin.

Yrittäjien lakineuvonta puhelimitse 09 229 222 klo 8–18.

Linkkejä ja vinkkejä