Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta koronatilanteessa?

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla ja vallitsevalla poikkeustilalla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Yrityksille on nopealla aikataululla kehitetty rahoitusinstrumentteja koronapandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden korjaamiseen. Esittelemme tällä sivulla keskeiset yritystuet ja muut rahoitusmahdollisuudet sekä neuvontapalvelut.

Ajankohtaista!

 • Kustannustuki yrityksille otetaan uudelleen käyttöön – lakiluonnos lausunnoille.
 • Yrittäjien oikeutta työttömyysturvaan on jatkettu 31.12.2020 saakka.
 • Maa- ja metsätalousministeriön alaisia koronatukia voi hakea 31.12.2020 asti.

Voimassa olevat palvelut/rahoitukset:

Useimmat tuet ovat de minimis -rahoitusta ja niiden saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa (maksimissaan 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana).

Yksinyrittäjälle

Yksinyrittäjän tuki (yrityksen YTJ:n mukainen kotikunta)

Yksinyrittäjän avustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus, joka myönnetään yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin: tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Avustusta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustus on harkinnanvarainen ja kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä. Yksinyrittäjän avustus ei vaikuta yrittäjän työttömyysturvan määrään, mutta avustus on de minimiksen alaista tukea.

Kriteerit

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen.

 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 %:ia pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceyrittäjät. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.

Eläke: Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle, kunhan yrityksen liikevaihto on yli 20 000 euroa.

Päätoimisuus: Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassaolevan YEL-vakuutuksen ja liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Uudet yrittäjät: Tukea voidaan myöntää myös uusille yrittäjille. Jos päätoimisella yksinyrittäjällä ei ole vielä voimassa olevaa YEL-vakuutusta, niin hänen tulee kyetä osoittamaan 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön perusteella, esim. tilaukset, varaukset tai sopimukset.

Lisätietoja:

TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän tuesta
TEM tiedote 8.4.2020 Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee
TEM tiedote 30.4.2020 Täsmennyksiä yksinyrittäjän koronatukeen

Hakeminen

 • Tukea haetaan Pirkanmaan yhteisen sähköisen käsittelyjärjestelmän kautta osoitteessa www.tukialusta.fi
 • Hakeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
 • Tarvittavia liitteitä ovat: viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus sähköisessä muodossa, verovelkatodistus sekä selvitys myyntituottojen laskemisesta yli 30 prosenttia 16.3.2020 jälkeen (esim. kuukausittaiset tuloslaskelmat vuodelta 2020)
 • Tukea voidaan maksaa 16.3.–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.
 • Neuvoja saat Pirkanmaan yritysten neuvontanumerosta 03 56 56 5040 (arkisin klo 9-16)

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Vakuudeton tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina (Business Finland)

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville osakeyhtiömuotoisille pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea lokakuun 2020 loppuun asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Kriteerit

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Myönnettävän TKI-lainan rahoitustaso on pääsääntöisesti 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7 – 10 vuotta.

Rahoitus poikkeaa Business Finlandin normaalista TKI-rahoituksesta siinä, että että rahoitusta voidaan myöntää vain kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka tavoittelevat kehitettävällä ratkaisulla kansallista kilpailuetua.

Rahoitusta ei voi käyttää samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitusta ei voi käyttää koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin, operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin.

Lisätietoja: Business Finland

Hakeminen

 • Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi.
 • Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Valitse asiointipalvelussa rahoituspalvelu ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kotimarkkinayrityksille” tai ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille”.
 • Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä.
 • Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea lokakuun 2020 loppuun mennessä. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki (ELY-keskus, Ruokavirasto)

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tukea voi saada 5000–10 000 euroa yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tuki on tarkoitettu

 • maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä
 • alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Lisätiedot

Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Avustusta voi saada 5000–10 000 euroa yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.

Lisätiedot

Lisätietoja:
Ruokavirasto: koronarahoitus
MMM tiedote: Maatilakytkentaiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset kriisitukien piiriin

Hakeminen

 • Haettavissa vuoden 2020 loppuun saakka.
 • Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.
 • Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”.
 • Varaa hakemuksen täyttämistä varten: yrityksesi Y-tunnus, vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase, selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä, selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista, suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esim. lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset) sekä selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta rahoituksesta.
 • Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Yritysten kehittämispalvelut pk-yrityksille

Yritysten kehittämispalvelut (ELY-keskus) auttavat pk-yrityksiä koronakriisissä

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Kehittämispalveluihin on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen ja tukitasoa on nostettu. Talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa apua matalalla kynnyksellä.

Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan n. 300 liikkeenjohdon konsultin joukosta. ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. Voit tutustua asiantuntijoiden osaamiseen täällä: Asiantuntijahaku.

Analyysi-palvelu: saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Konsultointi-palvelu: Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan osa-aluetta esim. taloutta, tuotantoa, markkinointia, henkilöstöä tai tuotekehitystä. Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelun aikana yrityksellesi laaditaan Analyysiä syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Palvelu ei poikkeustilanteen aikanakaan sovellu: yrityksen perustamiseen, markkinointimateriaalin tai www-sivujen suunnitteluun, verkkokaupan rakentamiseen tai hakemusten laatimiseen.

Kriteerit:

 • Yrityksen tulee olla pk-yritys, yritysmuodolla tai toimialalla ei ole väliä.
 • Yritys on toimiva yritys. Pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
 • Yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä.
 • Palvelua ei voida myöntää, jos yritys on jo käyttänyt kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivää, yritys on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai yritykselle on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa.

Lisätietoja:
ELY-keskus Yritysten kehittämispalvelut -sivusto
Yritystenkehittamispalvelut koronakriisissä -esite

Hakeminen

 • Kehittämispalveluiden hinnat palautuvat normaaleiksi 24.9. > hae 23.9.2020 mennessä etuhinnalla.
 • Palvelua haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa > yritysten kehittämispalvelut
 • Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, ELY-keskus tarkastaa yrityksen tiedot julkisista rekistereistä.
 • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin tilinpäätös.
 • Jos olet hakemuksen jättöhetkellä jo valinnut asiantuntijan, Analyysi-päätös tehdään yleensä muutaman työpäivän kuluessa. Konsultointi-päätökset tehdään noin viikossa.
 • Voit ottaa yhteyttä ELY-keskukseen (kehittamispalvelut.keski-suomi@ely-keskus.fi) jos toivot neuvoja sopivan asiantuntijan valintaan tai kehittämistarpeen läpikäymiseen.

Yrittäjän työttömyysturva (työmarkkinatuki)

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi (Kela, TE-toimisto)

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista tai yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista.

Jos yrittäjä ei ole koronatilanteen vuoksi vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa tai tilanne ei ole muutoin muuttunut 1. heinäkuuta alkaen, tullaan TE-toimistosta ottamaan yhteyttä tilanteen tarkistamiseksi. Samassa yhteydessä sovitaan muista palvelutarpeiden mukaisista asioinneista.

Kriteerit: Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Lisätiedot:

Kela yrittäjän väliaikainen työttömyysturva
TEM tiedote 7.4.2020
TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Hakeminen

 • Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston asiontipalvelussa ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 • Yksityiskohtaiset hakuohjeet löydät tästä (pdf).
 • Ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen saat vastaanottoilmoituksen, jossa kerrotaan asiointiohjeet. Tutustu niihin tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Tämän jälkeen TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen lausunnon Kelalle.
 • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, jonka ohjeet yrittäjälle tässä.
 • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 • Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–31.12.2020

Lainat ja vakuudet

Monet pankit tukevat asiakkaitaan koronavirustilanteessa. Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. Lisää tietoa löydät oman pankkisi nettisivuilta.

Finnvera auttaa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Huomioithan!
Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Finnvera ei voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa tai uhkapeli- ja aikuisviihdealaa.

Lisätietoja: Finnvera Ajankohtaista 

Hakeminen

 • Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan.
 • Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 • Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea.
 • Finnveran rahoitusneuvonta puhelimitse: 029 460 2580

Neuvontapalveluja

Pirkanmaan yksinyrittäjätuki- ja kriisiapuneuvonta

Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Ensimetri ja Business Tampere toteuttavat yhdessä neuvontaa pirkanmaalaisille yrityksille. Neuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa.

Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antavat Pirkanmaan kunnat.

Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040

Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 16.00

Business Tampereen kriisitukipalvelu yrityksille

Business Tampere tarjoaa apua esimerkiksi rahoitussuunnitteluun, rahoitushakemusten täyttöön ja vastauksia kysymyksiin kriisirahoitusinstrumenteista. Business Tampereen kriisitukipalvelu on avoinna Tampereen kaupunkiseudulla (myös Kangasalla) toimiville yrityksille, pois lukien toiminimet.

Yhteydenottolomake
Lisätietoja

Business Tampereen rahoitusneuvonnan help desk

Tarjoaa apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä rahoituksen asiantuntijaamme sekä kriisirahoitukseen että muuhun rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä helpdesk palvelutuottajaan Tommi Pajalaan, rahoitusneuvonta@fimentum.fi tai puh. 050 543 0232

Paikalliset palvelut

Business Kangasala Oy neuvoo ja auttaa yrityksiä. Yhteystietomme löydät täältä.

Kangasalan Yrittäjät ry. Saija Haavisto, puh. 040 837 0080
Kuhmalahden Yrittäjät ry. Petri Täyrönen, puh. 050 084 6709

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Puhelin +358 295024880 (pvm/mpm)
Palveluajat maanantai-perjantai 9.00–16.00
Lisätietoja

Suomen Yrittäjät ry:n neuvonta (jäsenille)

Yrittäjien Facebook-ryhmästä on mahdollisuus saada apua asiantuntijoilta, mm. rahoitusasiantuntijoilta ja lakimiehiltä.

Yrittäjät ovat avanneet myös neuvontapalvelun, jossa vastataan maksuhäiriöihin, verotukseen, rahoitukseen tai yrittäjän jaksamiseen liittyviin kysymyksiin.

Yrittäjien lakineuvonta puhelimitse 09 229 222 klo 8–18.

Linkkejä ja vinkkejä