Omistajanvaihdos on yrityksen menestykseen vaikuttava kriittinen tekijä. Tämän johdosta on ensiarvoisen tärkeää tehdä omistajanvaihdossuunnitelma riittävän ajoissa. Ajoissa tehdyllä suunnitelmalla pystytään ennakoimaan yritysjärjestelyitä ja vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen sekä kiinnostavuuteen.

Yritysten omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelu auttaa löytämään omalla alueella neuvontaa tarjoavat tahot. Neuvonta on tarkoitettu yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille ja se on asiakkaalle maksutonta.

 

yritystenomistajanvaihdospalvelut.fi

 

Hakupalvelun tarjoaa MOP-hanke / Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille.

Neuvontapalveluun kuuluu

  • asiakkaan ajattelua edistävä keskustelu ja siitä tehtävä yhteenveto, joka sisältää keskustelussa muodostuneen tilannekuvan sekä suositukset jatkotoimenpiteistä
  • alustava neuvonta omistajanvaihdosprosessista, sen käynnistämisestä ja vauhdittamisesta
  • neuvojan näkemys yrityksen arvon muodostumisesta
  • omistajanvaihdoksessa tarvittavien palvelujen ja asiantuntijoiden esittely

Omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvontapalvelu ei sisällä arvonmääritystä, aktiivista ostajien ja ostokohteiden etsimistä, osallistumista yrityskauppaneuvotteluihin eikä kauppakirjojen ja siihen liittyvien dokumenttien laatimista.

 

Kysy lisää

© Business Kangasala 2024 Creative Crue