Maaseuturahoituksen mahdollisuudet yrityksille ohjelmakaudella 2023-2027

Uusi rahoituskausi 2023–2027 on parhaillaan käynnissä ja maaseuturahoituksen yritystuet ovat nyt haettavissa.

Maaseuturahoitusta myönnetään yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Aloittaville yrittäjille on saatavilla tukea yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja kokeiluun.

Mikroyritysten pieniä kehittämistoimia ja alle 100 000 euron investointeja tuetaan Leader-ryhmistä. ELY-keskus taas rahoittaa isompia hankkeita vähintään 5 henkilötyövuotta työllistävissä yrityksissä.  Tuen määrä vaihtelee tukimuotojen ja yrityksen sijainnin perusteella.

Maaseuturahoituksella yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa, esimerkiksi kehittää tuotteitaan, laajentaa tuotevalikoimaansa tai löytää uusia markkinoita. Näin luodaan työpaikkoja ja sen myötä elinvoimaa maaseudun kuntiin ja kyliin.

Leader Kantri ry

Leader Kantri ry on kahdeksan kunnan alueella toimiva kehittämisyhdistys, joka tarjoaa Leader-rahoitusta yhteisöille ja yrityksille. Kantri ry:n toimialueeseen kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi (poislukien keskusta-alueet).

Kantri ry kehittää alueen elinvoimaisuutta ja aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna.

Leader-toiminnan periaatteita ovat mm. alueperusteisuus, alhaalta ylös -periaate ja paikallinen kumppanuus. Leader-ryhmä toimii tietyllä alueella ja toiminta perustuu paikalliseen kehittämisstrategiaan. Vuosina 2023-2027 Kantri ry:n toiminnassa toteutetaan ”Monien mahdollisuuksien seutu” -strategiaa. Päätösvalta strategian laatimisesta ja toteuttamisesta ja rahoitettavien hankkeiden valinnasta kuuluu paikalliselle Leader-ryhmälle. Ryhmän toiminnassa on mukana yksityisiä ja julkisia toimijoita ja hallitus on muodostettu kolmikantaisesti, ja siihen kuuluu sekä asukkaiden, yhdistysten että julkisen tahon edustajia.

www.kantiry.fi

Tervetuloa aamukahville 29.11. kuulemaan lisää!

Business Kangasala Oy järjestää aamukahvitilaisuuden yrittäjille keskiviikkona 29.11. Vehonieman Alamajalla klo 8:30. Paikalla tilaisuudessa on Kantri ry:n henkilöstö ja aiheena yritysten rahoitusmahdollisuudet. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja tilaisuudesta: https://www.businesskangasala.fi/tapahtuma/yrittajien-aamukahvit-joulupuuroa-ja-maaseuturahoitusasiaa-vehoniemen-alamajalla-29-11/

Ilmoittautuminen: bit.ly/aamukahvit2911

 

 

Lisätietoja tilaisuudesta ja rahoitusmahdollisuuksista:

© Business Kangasala 2024 Creative Crue