Yritysten vastuullisuussääntely – mitä pk-yrityksen tulisi ottaa huomioon?

Pk-yritysten vastuullisuuden sääntely on tärkeä aihe, joka vaikuttaa yritysten toimintaan monin tavoin. Pk-yrityksille tämä merkitsee usein uusien vaatimusten ja raportointivelvoitteiden omaksumista. Vaikka tämä saattaa aluksi tuntua taakalta, vastuullisuuden sääntely tarjoaa myös mahdollisuuksia. Se voi auttaa pk-yrityksiä houkuttelemaan uusia asiakkaita, parantamaan mainettaan ja saamaan kilpailuetua markkinoilla, joilla vastuullisuus on yhä tärkeämpää kuluttajille ja sijoittajille.

EU:n vastuullisuussääntely

EU:n kunnianhimoista vastuullisuussääntelyä ulotetaan vaiheittain erikokoisiin yrityksiin. EU:n yritysvastuulaki, kestävän rahoituksen taksonomia ja kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD vaikuttavat jatkossa vähintään epäsuorasti suomalaisiin pk-yrityksiin. Tämä tarkoittaa, että pk-yritysten on varauduttava muutoksiin ja mukautettava toimintaansa vastaamaan uusia vaatimuksia.

Esimerkiksi CSRD-direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) koskee ensisijaisesti listattuja ja suuria yrityksiä, mutta sen vaikutukset heijastuvat vahvasti myös pk-yrityksiin. Suurten yritysten raportointipaine tulee todennäköisesti näkymään pk-yritysten toiminnassa jo aikaisemmin, sillä suurten yritysten on kyettävä osoittamaan yhteistyö alihankkijoiden kanssa kestäväksi, joten alihankkijoiden on pystyttävä osoittamaan oman toimintansa vastuullisuus.

Vastuullisuuden vaikutus rahoitukseen

Vastuullisuus on  uinut sisään myös pankkien riskiarviointiin ja rahoituspäätöksiin.

Hiilijalanjäljen ja muiden ympäristökysymysten vaikutus korostuu, kun pk-yritykset neuvottelevat pankkien kanssa rahoituksesta. Yritysten on valmistauduttava rahoitusneuvotteluihin siten, että ne pystyvät esittelemään vastuullisuustoimiensa nykytilaa, mittareita, tulevia toimia ja tavoitteita.

Vastuullisuuden sisältö ja merkitys riippuvat paljon toimialasta. Yleisesti yrityksiä kannustetaan käynnistämään sopeutuminen esimerkiksi vähähiilisyyteen jo aikaisessa vaiheessa.

Vastuullisuuden parantaminen voi tuoda monia hyötyjä yritykselle, kuten auttaa voittamaan tarjouskilpailuita ja helpottaa rekrytointia. Vastuullisuudesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti myös kilpailuvalttina, erottautumistekijänä ja bisneksen kasvumahdollisuutena.

Tule kuulemaan lisää Business Tampereen Kuinka selvitä vastuullisuuden vaatimusviidakossa -webinaariin 16.11.

Vastuullisuus-tapahtumasarjan maksuttomassa webinaarissa Gaian asiantuntijat vastaavat tärkeisiin kysymyksiin vastuullisuuden vaatimuksista ja niiden kytkemisestä liiketoimintahyötyihin. Webinaari järjestetään 16.11.2023 klo 10–12.

Webinaarissa käydään läpi erilaisia vastuullisuuden viitekehyksiä: CSRD, EU-taksonomia, SBT, yritysten huolellisuusvelvoite, ilmastoriskikartoitus… Tiedätkö, miten nämä eri vaatimukset liittyvät toisiinsa? Onko sinulle epäselvää, miten ne tukevat yrityksen vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa kokonaisuutena?

Ilmoittaudu mukaan https://www.businesskangasala.fi/tapahtuma/business-tampereen-vastuullisuus-sarja-kuinka-selvita-vastuullisuuden-vaatimusviidakossa-webinaari-yhteistyossa-gaian-kanssa/

 

 

 

Lisätietoja:

© Business Kangasala 2024 Creative Crue