kuvituskuva

Rahoitusta maaseudun yrityksille ja yhteisöille

Viime vuoden kesällä käynnistynyt maaseuturahoituksen ohjelmakausi on alkanut todella vilkkaana. Yrityksille suunnatuista tuista Leader-Kantri ry käsittelee alle 5 henkilöä työllistävien mikroyritysten hakemukset ja sitä suurempien yritysten hakemukset menevät suoraan ELY-keskukseen.

Yleishyödyllisten hanketukien osalta paikalliset hankkeet haetaan Leader-Kantrista, kun taas alueelliset hankkeet Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Yrityksille on tukia käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. https://kantriry.fi/yritykset/

Yleishyödyllisille hankkeille on rahoitusta mm. investointeihin, palveluiden kehittämiseen, yrittäjien yhteistyöhön, maatilojen yhteistyöhän sekä ympäristö- ja ilmastohankkeisiin. https://kantriry.fi/yhteisot/

Tukia haetaan valintajaksoittain

Kantri ry:n johtokunta käsittelee saapuneita rahoitushakemuksia keväällä 2024 kokouksissa, joiden mukaisesti määritellyt valintajaksot ovat:

  • 1.12.2023-12.1.2024 –> Käsitellään 30.1.
  • 13.1.-16.2. –> Käsitellään 12.3.
  • 17.2.-31.3. –> Käsitellään 17.4

Hakemusten on oltava valmiina sähköisessä hakujärjestelmässä Hyrrässä valintajakson loppuun mennessä, jotta ne voidaan ottaa käsittelyyn seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Huom. Hankkeet, joissa vaaditaan lupia, käsitellään johtokunnan kokouksessa vasta, kun luvat on myönnetty!

Lisätietoja: https://kantriry.fi/2023/12/15/hakujaksot-kevaalla-2024/

Uusia rahoituslinjauksia Kantri ry:n yritystuissa

Kantrin johtokunta päätti 12.12.2023 kokouksessaan lisätä rahoituslinjauksiin seuraavan:

”Kaupunki- tai taajama-alueelle sijoittuvia tai sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja käynnistystukia rahoitetaan pääosin vain poikkeuksellisista syistä.”

Kartassa harmaalla värillä on kuvattu ulompi kaupunkialue, joka on taajama-aluetta. Osoitehaulla sijainnin voi tarkistaa karttasovelluksesta.

Lisäksi päätettiin päivittää valintakriteerejä vuoden 2024 alusta siten, että maaseututyypin vaikutus -kriteerin vaihteluväli muutettiin 0-5 pisteeseen aikaisemmasta 0-3 pisteestä.

Molemmilla muutoksilla pyritään parantamaan Kantrin Leader-rahoituksen kohdistumista paremmin aidoille maaseutualueille ja siten parantamaan Monien mahdollisuuksien seutu 2023-2027 -strategian toteutumista.

Uuden kauden rahoituspäätösten teko käynnistynyt Pirkanmaan ELY-keskuksessa

Pirkanmaan ELY-keskus on aloittanut päätöksenteon maaseudun yritystuista. Rahoitusta hakeneet yrittäjät saavat päätöksiä sitä mukaa kuin hakemuksia ehditään ELY-keskuksessa käsitellä.

Hakemusten käsittelyvaihessa varmistetaan, että jokainen kohde sopii rahoitettavaksi EU:n maaseuturahoituksesta. Tässä vaiheessa hakijoilta pyydetään usein vielä lisätietoja.

Maksua ei voi hakea välittömästi, kun on saanut päätöksen, vaan se on mahdollista vasta myöhemmin. Maaseudun yritystukien haku rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa ja hakemuksia on saatu paljon sekä Pirkanmaan ELY-keskukseen että paikallisiin Leader-ryhmiin.

Lisätietoja: https://kantriry.fi/2023/11/03/maaseudun-yritystukien-paatoksenteko-on-kaynnistynyt-pirkanmaalla/

 

 

Ota yhteyttä:

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue