Yrityksen kasvun sparraus: Liiketoimintaekosysteemit tutuksi

Tervetuloa Yrityksen kasvun sparraus –sarjan tapahtumaan Liiketoimintaekosysteemit tutuksi!

Tapahtumassa esitellään liiketoimintaekosysteemit, joiden toimintaa Business Tampere omalta osaltaan edistää, sekä vastataan kysymyksiin:

  • Mitä ekosysteemit ovat
  • Mitä ekosysteemit tekevät
  • Mitä tapahtuu ekosysteemeissä tulevaisuudessa
  • Miten ekosysteemien toimintaan pääsee mukaan

Ilmoittaudu nyt!
Liiketoimintaekosysteemit ovat muodostuneet yhteistyössä Business Tampereen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liiketoimintaekosysteemit ovat eri kehityksen vaiheissa ja niiden toimintaa kehitetään yhteistyössä ekosysteemien jäsenten kanssa.

Ekosysteemit tarjoavat jäsenilleen lisäarvoa verkostojen, yhteistyön, liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen kautta. Ekosysteemien jäsenet löytävät paremmin oman toimialansa yrityksiä ja luovat uusia kumppanuuksia sekä verkostoituvat ekosysteemien järjestämissä tapahtumissa. Ekosysteemitapahtumat edistävät kumppanuuksien syntymistä ja yhteisten intressien löytämistä.

Jokaisella liiketoimintaekosysteemillä on Business Tampereessa ekosysteemivastaava, joka osaa kertoa liiketoimintaekosysteemin toiminnasta ja tapahtumista. Liiketoimintaekosysteemit ovat avoimia jokaiselle liittyä.

Tule mukaan verkostoitumaan!

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue