Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: eläkeläiset voivat saada tukea

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta.

  • Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät (ml. yli 20 000 euron vuosilaskutus).
  • Yksinyrittäjän tulee hakiessa esittää verovelkatodistus. Mikäli verovelkoja on, hakijan tulee esittää tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta. Kunta ei voi tarkistaa yrityksen verovelkatilannetta, toisin kuin Business Finland ja ELY-keskukset koronatukia myöntäessään, minkä vuoksi asia jää yrityksen tehtäväksi.

Asetukseen perustuvaa ohjeistusta on päivitetty myös liittyen usean koronatilanteeseen liittyvän tuen saamiseen ja maatilayrittäjiin, jotka harjoittavat muutakin yritystoimintaa. Täsmennykset ohjeistukseen on valmisteltu yhdessä Kuntaliiton kanssa ja ne on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Tarkennetun ohjeistuksen myötä niiden kielteisen tukipäätöksen saaneiden yksinyrittäjien, joita tarkentunut ohjeistus koskee, kannattaa olla yhteydessä kuntaansa ja hakea tarvittaessa muutosta tukipäätökseensä.

***

Yksinyrittäjän koronatuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Valtio on varannut yksinyrittäjien tukeen yhteensä 250 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

TEM Tiedote 30.4.2020
TEM Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yksinyrittajistä

Business Kangasalan tiedote 15.4.2020: ohjeet yksinyrittäjätuen hakemiseen

© Business Kangasala 2024 Creative Crue