Yrityksen kehittämisavustusta nyt myös investointeihin ja maaseuturahaston tuet pian haettavissa

Yrityksen kehittämisavustus

Pirkanmaan ELY-keskuksesta haettavan yrityksen kehittämisavustuksen ehdot muuttuvat 7.4.2023 alkaen. Aikaisemmin tukikelpoisia olivat vain kehittämishankkeet, alle 5 vuotta toimineet yritykset ja maksimissaan 50 000 euron suuruiset avustukset.

7.4. alkaen tukikelpoisia ovat kehittämishankkeiden lisäksi myös investoinnit. Yrityksen ikää sekä avustuksen maksimirajaa koskevat rajoitukset poistuvat.

Investointeihin myönnettävä avustus on minimissään 20 000 €. Investointitukea kohdennetaan koko Pirkanmaan alueen PK-yrityksiin. Toimitilojen rakentaminen tai hankinta eivät kuulu tuen piiriin.

Maaseuturahaston haku aukeaa pian

Maaseuturahaston uusi rahoituskausi on alkanut ja haku avautunee vielä huhtikuun aikana. Ruokavirasto tiedottaa tukien hakujen alkamisesta myöhemmin. Tukea voi hakea joko Leader-ryhmä Kantri ry:stä tai Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vaikka maaseuturahaston tukiin tulee paljon uudistuksia, paljon säilyy myös samana. Painotus ympäristö- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin näkyy kaikissa tuissa.

Yritystuet

Maaseudun yritystukia myönnetään edelleen yrityksen perustamiseen ja investointeihin. Lisäksi uutena mukana on myös kehittämisavustus, jolla tuetaan asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheissa.

Uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea haetaan Leader-ryhmästä. Kokeilutukea voi saada toiminnan laajuudesta riippuen 2500 e, 5000 e tai 7500 e.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeina rahoitetaan edelleen koulutus- ja tiedonvälityshankkeita, yleishyödyllisiä investointeja, laajakaistarakentamista, kylien kehittämistä, elinkeinojen kehittämistä sekä innovaatiohankkeita. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Yritysryhmähankkeiden lisäksi vuodesta 2023 lähtien rahoitetaan myös viljelijäryhmähankkeita, joilla mm. nykyaikaistetaan maatiloja ja parannetaan niiden kilpailukykyä.

Lähde ja lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/tuet-uudistuvat/maaseudun-kehittaminen/

 

Lisätietoa: Yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

© Business Kangasala 2024 Creative Crue